Skip Navigation Links
Velkommen
NyheterExpand Nyheter
Turist infoExpand Turist info
Lokal InfoExpand Lokal Info
Kontakt
Linker

Veier på Sangefjell, info om brøyting, vedlikehold mm.

2. april 2009: Regnskap for hoved veien
Vi har fått inn rapport fra veistyret om veier og løyper her .
Regnskap for veien er sendt til alle hytteeierne.
2. april 2009: Nytt veistyre er på plass
Hei.
No er det lenge sidan sist. Her er litt oppdatert informasjon frå vegstyret. Styre (valt på årsmøtet 2009):
Svein Helge Bekkestad mob. 901 35 352 formann
Jan Idar Dalseide mob. 415 18 445
Eilif Gundersen mob. 918 39 349
På årsmøtet tok me blant anna opp eit spørsmål om utlån av adgangskort (bom-kort) til handverkarar ved byggearbeid: Dette er sjølvsagt ein lettvint måte å gjera det på for den enkelte. Konsekvensen er imidlertid at det då går trafikk som ikkje gjev inntekt. Viss auka trafikk grunna utlån av kort får eit visst omfang, vil det kunne bli eit misforhold mellom utgiftene til brøyting og vedlikehald, og inntektene til vegen. Den einaste måten å kompensere for eit evt. gap mellom inntekter og utgifter på, er ved å heve årsavgift og bomavgift. Dette ynskjer me sjølvsagt å unngå. Me oppfordrar difor alle om å vera litt restriktive og tenke seg om to gonger før ein lånar ut kort. Eg sender med eit bilete av den fyrste bilen som passerte gjennom den elektroniske bommen den 16. oktober. Det er teke med ein mobil, men eg trur det er greit nok på WEB. Du får og eit bilete av ordførarane som opnar den nye Øynebrua. Fotograf på begge bileta er Eilev Rotebakkdokken. Mvh. Eilif Gundersen tlf. 918 39349 (mob) 32 08 17 22 (kont) epost: e-g-data @ online.no Adresse: Venedokken, 3570 Ål
HyperLink
HyperLink
30. desember, 2008: Bom kortet slutter å virke sammen med mobiltelefon:
Fra Vegstyret har vi fått vite at flere personer har fått ødelagt kortene sine ved at de har ligget sammen med mobiltelefonen. Mobiltelefonen ødelegger tydeligvis magnetstripen. Legg heller kortet sammen med førerkortet, så husker du det når du skal på fjellet. Har du fått ødelagt kortet, så ta kontakt med vegstyret.
18. desember, 2008: Bommen til Sangefjell blir video overvåket:
Jan Idar Dalseide melder at det nå monteres videokamera for overvåking av bommen opp til Sangefjell. Dette gjør det mulig å registrere uønskede personer som forsyner seg fra hyttene våre. Samtidig er det en sikring mot hærverk. Vegstyret har selvsagt godkjennelse fra Datatilsynet.
12.12 kl 12, 2008: Øynebrune over Hallingdalselva innviet:
Klokken 12 den 12.12.2008 ble den nye broen Øynebrune innviet av ordførerne Torleif T Dalseide i Ål og Erik Kaupang i Hol. Broen er bygget for Kleivi næringspark (og vi på Sangefjell da...). Næringsparken har egen hjemmeside:http://www.kleivi.no/

Ny bro var nesten på plass over elven 15 oktober. Veien mot kraftverkets bro lenger nord vil bli stengt med bom. Den nye broen er adskillig mer sikker og trygg, se bildene under:
HyperLinkHyperLink HyperLink
14. Oktober 2008: Ny veibom er på plass:
Veistyret har laget ny bom ved Kleivi. For øyeblikket står bommen åpen. Når veistyret er sikker på at alle har mottatt sine 2 kort pr hytte, vil bommen bli stengt.
HyperLinkHyperLink HyperLink HyperLink
Ny bro
Den gamle broen over Hallingdalselva ved Kleivi, som er vår mest brukte adkomst, er nå historie. Nytt brokar kommer på plass i disse dager.
Ny veibom ved Kleivi
Styret i Sangefjellvegen har, som vi tidligere er orientert om, besluttet å lage et kort-basert bomanlegg der Sangefjellvegen starter. Dette skal etter hva styret har opplyst installeres nå i høst. Velstyrene har ikke fått noen flere opplysninger fra styret i Sangefjellvegen, men forstår at vi alle får tildelt ett kort, med adgang til å kjøpe flere. Vi må tro at vi får nærmere beskjed når det skjer noe.
Webutvikling:TerraNor, Design: Iaxa design, Webmaster