Skip Navigation Links
Velkommen
NyheterExpand Nyheter
Turist infoExpand Turist info
Lokal InfoExpand Lokal Info
Kontakt
Linker

5 mars 2016:
Tjærefabrikken og stølsvegen i Sangelia.
Av Einar Eriksen
I boken min fra 2014 om «Sangefjell – områdets historie» omtales Aal Tjørefabrikk som var i drift på 1920-tallet, den gamle Tangebrua og stølsvegen som historisk har ført fra bygda og opp til Nystølen. Det arbeides nå med å ta vare på tjærefabrikken og rehabilitert stølsvegen. Nedenfor er en status på framdriften. I forbindelse med arbeidet er det behov for noe dugnad spesielt til bygging av tak over tjæreovnene og rydding av stølsvegen. Jeg ber de som har anledning/interesse for å være med på dugnad som spesifisert nedenfor å ta kontakt på einar.arne.eriksen@gmail.com

Les mer om prosjektet her .

Bildene nedenfor fra venstre:
Tjærefabrikken, Tangebrua, Kartutsnitt Kleivi
Tjærefabrikk StrandafjordbroenKartutsnittKleivi
 
Desember 2014:
BOKEN OM SANGEFJELLOMRÅDETS HISTORIE
Nå er boken om Sangefjell her. Forfatteren Einar Arne Eriksen har i lengre tid samlet inn stoff fra området. Nå er stoffet redigert og samlet i egen bok klar for plass under juletreet 2014. Nedenfor litt info om boka:
 
Foto: Einar Arne Eriksen. Arne Kjeldstadli i Bokstav og Bilde som har hjulpet til med ombrekking og trykking av boken har applisert inn trollet. Illustrasjon fra boken.
Salgsfolder/ info
Hallingdølen har en artikkel om boken her

Einar Eriksen har brukt de siste to årene til å samle inn underlag og skrive en bok om Sangefjellområdets lokalhistorie. Eriksen er pensjonist med hytte i Nystølen hyttefelt og har vært i Sangefjellområdet siden 1966. Boken er nå i salg. Se vedlegg om salgsinformasjon.

Boken er utarbeidet i nært samarbeid med grunneierne i Breiegrenda. I tillegg har det vært god kontakt med bl. a. bygdearkivet, Gamle Aal og flere kulturpersonligheter i kommunen. Boken ble omtalt i Hallingdølen 11.okt. Se vedlegg. Den gis ut med forord av Kirsti Kolle Grøndahl som er styreleder i Norsk Kulturarv.

Boken har to hovedmål. Det ene er for første gang å skape en samlet fremstilling av områdets historie, en historie som i stor grad står i fare for å gå i glemmeboken med dagens eldste generasjon. Det andre er å sørge for at den kommer flest mulig til gode.

Boken starter tidsmessig med arkeologiske undersøkelser i sommer. Undersøkelsene avdekket at det har vært bosetninger ved Rødungen i nærheten av Tullestølen allerede i slutten av eldre steinalder. Boken ender opp med områdets moderne historie med vei- og hyttebygging, kraftutbygging og etablering av næringspark i Kleivi.

Hovedfokus i boken er stølslivet. Boken dekker også Halldalen og Fetjastølsdalen og tar for seg 37 støler. Disse beskrives i detalj med eierforhold, lokalisering, historikk, dagens situasjon og nye og gamle bilder. Eriksen har besøkt alle stølene og tatt GPS-koordinater og håper derfor at boken også kan være en inspirasjon til nye turer i vårt nærområde.

Boken forteller også om stølslivet, stølsveger, overtro, rovdyr, sagbruk, tjærefabrikk i Sangelia, mennesker og livet i Breiegrenda og har med nye og gamle kart.

Boken kan kjøpes i bokhandelen i Ål eller direkte fra forfatter på adresse einar.arne.eriksen@gmail.com   

 
Artikkel om boka her  
 
 
Webutvikling:TerraNor, Design: Iaxa design, Webmaster