Skip Navigation Links
Velkommen
NyheterExpand Nyheter
Turist infoExpand Turist info
Lokal InfoExpand Lokal Info
Kontakt
Linker

Info fra Sangefjell II velforening

                                                                                  Sangefjell II velforening

 ÅRSMØTEVEDTAK  22.4.11    

Medlemmer av Velforeningen Sangefjell 2 gir i årsmøtet 22.4.11 sin tilslutning til at styret, i samarbeid med Sangefjell 3, utarbeider en prosjektbeskrivelse med kostnadsberegning av et nytt rense-/infiltrasjonsanlegg på Tippen og ny hovedledning fra Tippen til bommen i Tiurvegen.  En mer detaljert beskrivelse av kostnader ved nye samle-/stikkledninger inne i hytteområdene skal også utarbeides.

Renseanlegg og hovedledning skal dimensjoneres for inntil 200 hytter.

Årsmøtet ber også om et forslag til selskapsmodell for et felles driftsselskap eiet av hytteeierne i S 2 / S 3, og senere tilknyttede hytter. Dette selskapet skal være ansvarlig for finansiering og gjennomføring av entreprisen og deretter drift av det totale anlegget.

Saken skal forelegges Velforeningen i ekstraordinært årsmøte før endelig vedtak fattes etter at også kommunens tilbud på fastpris foreligger etter 1.9.11.

                                                                                   (Vedtaket var enstemmig)

Webutvikling:TerraNor, Design: Iaxa design, Webmaster